Tavaly karácsonykor írták ki a fiatal gazdálkodók indulását támogató uniós pályázatot, és mivel márciustól érkeznek be a kérelmek, így még korai lenne a legjobb ötletekről részletesen beszámolni. A 40 év alatti, pályakezdő termelők gazdaságalapítására fordítható keretösszeg megközelíti a 38 milliárd forintot. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a felhívás az agrárium generációváltását, valamint a vidék népességmegtartó erejének növelését szolgálja. Ismert ugyanis, hogy az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom öregszik.

 

Egy-egy fiatal gazda 40 ezer eurónak megfelelő uniós forrást nyerhet el. A megítélt összeget ötéves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg. Azonban erre szükség is lehet, hiszen a Földet a gazdáknak program keretében lebonyolított nyilvános árverések útján minden harmadik magyar gazda - mintegy 30 ezer földműves - juthat piaci áron földtulajdonhoz, köztük több mint 1200 fiatal gazdálkodó. A 290 ezer hektár meghirdetett földterület csaknem hetven százaléka így talált gazdára.

Önmagában a vállalkozóvá válást segítik azzal, hogy fiataloknak és a 30 feletti álláskeresőknek részt kell venni egy mentorprogramban, ahol üzleti tervet készítenek és képzésen vesznek részt. Majd a következő lépés, hogy a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezők beadhatják a kérelmüket két további pályázat egyikére. Ha meggyőző a terv, akkor az általuk indított vállalkozás költségeit 2 és 3 millió forint közötti vissza nem térítendő forrással támogatják a kevésbé fejlett régiókban.

Komoly változások történtek a fiatal gazdák induló támogatására vonatkozó pályázati felhívásban az utóbbi hónapokban. A legfontosabb talán mind közül, a belépési üzemméret igazolásának változása. A kiírás alapján már korábban is, csak a legalább 6000 legfeljebb 25000 STÉ-vel (Standard Termelési Érték) rendelkező fiatalok indulhattak a pályázaton. Ezek a feltételek változatlanul maradtak, a meglévő üzemméret igazolása viszont megváltozott. A növénytermesztés, mint tevékenység az új felhívás alapján csak az egységes kérelem benyújtásával fogadható el. Amennyiben 2016-ban nem lett beadva egységes kérelem, az a 2017-es évben megtehető, és a fiatal gazda pályázaton az idei egységes kérelem benyújtása után lehet majd indulni.

A korrupciós visszaélések kiszűrésének erősítése vezetett ahhoz az intézkedéshez, hogy fiatal mezőgazdasági termelők számára meghirdetett támogatás odaítélését szigorították. Az egyes pályázatírók kormányhivatali igazolásokkal akartak visszaélni, így ezeket az igazolásokat nem fogadják el a jövőben. Az igazolás törlésével pl. a gombatermesztéssel történő jogosultság lehetősége megszűnt, ami azért volt indokolt, mert a támogatási feltételként előírt legalább 6000 Standard Termelési Érték üzemméretet a gombatermesztés kifejezetten magas STÉ értékével – az egyéb lehetőségekhez viszonyítva – könnyű elérni. Az alacsony beruházási költség egyrészt visszaélésekre adhat okot, másrészt kétséges volna az érintett kérelmek üzleti terveinek megalapozottsága, így az esetlegesen elnyert támogatás hasznosulása is. A szigorítás eredményeként viszont csak azok jelentkezhetnek majd, akiknek 2016-ban már volt egységes kérelme, illetve ennek hiánya esetén azok, akik 2017 áprilisában – az újabb egységes kérelembenyújtás megjelenésekor – igazolják üzemméretüket.

A másik változás a borturizmushoz kapcsolódik, az agrárvállalkozások több lábon állását lehetővé tevő diverzifikációs pályázatnál úgynevezett lehatárolási probléma adódott. Eredetileg nem mezőgazdasági vállalkozások is indulhattak volna a pályázaton, ugyanakkor nekik a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) és a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (Vekop) is adhat forrást, így ebből a pályázatból kizárják őket. Ezáltal csak az agrár mikrovállalkozások pályázhatnak majd elsősorban egyéb, nem agrárcélok, például a falusi turizmus fejlesztésére, szálláshelyek bővítésére.